Smackgrundet - Timrå

Smackgrundet

Smackgrundet är ett officiellt nakenbad i Indalsälvens utlopp. Badet ägs och drivs av Timrå kommun.

Om du kommer norrifrån:

Sväng av E4:an vid Midlanda Flygplats och Y:et, tag vänster direkt efter avfarten och åk under E4:an.

Om du kommer söderifrån:

Sväng av E4:an vid Midlanda Flygplats och Y:et (ca 1.5 mil norr om Sundsvall).

Gå över bron och följ den breda stigen ut mot Naturreservatet, du kommer att gå över två hängbroar och på trätrottoarer.

Uppskattningsvis har du en promenad på nästan 1.5 km innan du är framme vid naturistdelen av stranden vid Smackgrundet. Det är vacker natur och lättsamt att gå eller cykla ut till stranden.

När du kommer fram till stranden (där trätrottoaren slutar) kan du välja att endera gå till vänster längs stranden (först är det en textildel och sedan naturistdelen) eller följa stigen genom skogen. En träskylt förkunnar att du befinner dig på naturistbadet.

Varmt välkommen!

Det kan till sina tider vara störande med folk som korsar nakenbadet.

Information om stranden

Bakgrund

Smacken naturistbad ligger i Indalsälvens delta, vilket är Sveriges största och yngsta delta. Alldeles i slutet av 1800-talet började de första öarna synas över vattenytan inom reservatet, det var Smackgrundet och Laxgrundet.

Från 1940-talet började resten av reservatet att formas och den delen består idag av alskogsklädda öar i ett nät av kanaler och rännor.

Naturreservat

1950 började Bergeforsens kraftverk att byggas. Då stoppades tillförseln av sand till deltat. Idag sker i stort sett bara omlagringar inom deltat. 1992 bildades naturreservatet som är 199 ha stort. Under 90-talet byggdes de två hängbroarna och trätrottoarerna som gjorde det möjligt att för oss icke luftburna att kunna njuta av Smackgrundets sand.

Stranden

Den flera kilometer långa sandstranden har både en textil och naturistdel. Vattnet i Klingerfjärden är hyfsat klart och det är mycket långgrunt. På stranden finns dessvärre en hel del drivved och annat bråte men det finns ändå gott om plats att hitta lämpliga platser för filtar och stolar för långa, härliga dagar med sol och bad.

Bestämmelser

Det är förbjudet att:

  • Störa djurlivet
  • Medföra ej kopplad hund
  • Framföra motorfordon
  • Elda annat än på anvisade platser
  • Göra åverkan på mark, växtlighet eller döda träd.

Det finns även en hemsida där det kan finnas lite ytterligare information.